KVKK | Xperia Hotels

KVKK | Xperia Hotels

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

MİSAFİR AYDINLATMA METNİ 

  

Türkiye'de kurulu Saray Mah.Alaaddinoğlu sok.Zamanoğlu Apt.1/4 / Antalya-Alanya adresinde şirket merkezi bulunan MDK İNŞAAT TURİZM İÇ VE DIŞ TİC.SAN.LTD.ŞTİ/SUNALAR OTEL.TUR.TİC.VE SAN.A.Ş   ("Şirket") olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, 

bildiririz.  

  

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

Tarafımızca konaklama kaydı sırasında ve konaklama boyunca tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Verisi 

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti 

İletişim Verisi 

Telefon numarası, açık adres bilgisi, şahsi ve kurumsal e-posta adresi 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Konaklamaya dair alerji, kronik hastalık, kan grubu, salgın hastalık (Covid-19 v.b.) engellilik bilgisi, özel istek. 

Görsel ve İşitsel Veri 

 Otel içerisinde alınan kamera ve ses kayıtları 

Aile ve Yakını Verisi 

Eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, telefon numarası; acil durumda aranacak yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası. 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

İşveren olarak sizden bizzat talep ettiğimiz, konaklama kaydı sırasında talep etmiş olduğumuz veya konaklama sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz, rezervasyonunuz esnasında, konaklama satın aldığınız yurt içi ve yurt dışı tur operatörü ve seyahat acentelerinden, otelimizin çağrı merkezi  ve otelimizde bizimle paylaştığınız bilgilerden, kamera kayıtlarından, internet kullanım log kayıtlarından, konaklama ve otel işleyişi kapsamında gerekli olan kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik ortamda bize iletmeniz ve/veya birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamında 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi olarak kaydetmeniz suretiyle topluyoruz. 

Yukarıda belirtilen yöntemlerle elde edilen kişisel verilerinizi KVKK’nın kişisel verinin işlenme şartlarına dair 5. maddesi kapsamında (i) hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, (ii) aramızdaki hizmet ilişkisinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (iv) Şirket'in meşru menfaati gereği ve (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması amaçlarıyla işlemekteyiz. 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

Yukarıda belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz konaklamaya dair hizmet ilişkisinin kurulması ve ifasıyla bağlantılı amaçlarla ve özellikle; 

·       Ürün ve hizmetlerimizin satışı, satın almış olduğunuz ürün ve hizmetlerin size eksiksiz olarak sunulması, ek taleplerinizin  karşılanması ve hizmet bedellerin tahsili için Ad Soyad, Kimlik No, Doğum Günü Ve Tarihi Ve Yeri, Anne Ve Baba Adı, Milliyet, Medeni Hal, Seri No, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, Cinsiyet, Dil, Din ve Kan Grubu (Eski kimlik fotokopinizden gelen), Evlilik Tarihi, Firma Unvanı, Telefon, Adres, E-Posta, Fotoğraf, İmza, Giriş Çıkış Tarihi, Acente, Kişi Sayısı, Rezervasyon No, Voucher No, Konaklama Tarihi, Konaklama Tipi, Konaklayacağı Otel, Oda Tipi, Oda No, Konaklama Detayı,  Uçuş Bilgisi, Beslenme Alışkanlığı, Özel İstek,  Engellilik Bilgisi, Sağlık Bilgileri, Tedavi, Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler esnasında alınan  Ses Kaydı, Şikayet, Beğeni, Öneri, Talep, Tarih, Gün, Saat, Ülke, Harcama Bilgisi, Açık Rıza Bilgisi, Vergi No, Adisyon, Dekont, Fatura, Slip, Harcama Tutarı, Hesap Numarası, Kredi Kartı Bilgileri, Ödeme Bilgisi, Plaka, Görevi,  Makbuz, IP Adresi bizimle paylaşmanız halinde iptal ve iade talepleriniz için; Mahkeme Kararı, Sağlık Raporu bilgilerinizi işlemekteyiz. 

·       Rahatsızlık, kaza, salgın hastalık, doğal afetler, yangın, su baskınları gibi acil durum süreçlerinin yürütülmesi için; Ad Soyad, Kimlik No/Pasaport No, Seri No, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Milliyet, Medeni Hal, Cinsiyet, Fotoğraf, İmza, Ateş Ölçümü, Giriş Çıkış Yaptığı Ülke, Seyahat Planı, Son 14 günlük Seyahat Bilgisi, Tarih, Hastalık Bilgisi, Konaklama Tarihi, Oda No, Sağlık Bilgisi, Salgın hastalık (Covid-19 v.b.) geçmişi bilgisi, Tarih, Gün, Saat, Telefon, Adres bilgilerinizi kullanmaktayız. Salgın hastalık durumlarında otel girişlerinde ve otel içerisinde  koruyucu önlemler alınmakta ve temassız ateş ölçümü yapılabilmektedir. 

·       Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için şirket çalışanlarımızla ve şirket haberleşme ağımızın güvenliğinin sağlanması için yaptığınız tüm elektronik haberleşmeler virüs, zararlı içerik ve veri sızıntılarına karşı denetlenmektedir. Bu amaçlar için; Ad Soyad, Kimlik No/Pasaport No, Doğum Tarihi, Eski E-Posta Verileri, IP Adresi, Log Kayıtları, Internet Aktivitesi, Zaman, Oda No, İnternet Aktivitesi, Kullanıcı Adı, Mac Adresi, Erişim Sağlanan İnternet IP Adresi, Tarih, Saat, Telefon, E-Posta ve elektronik ortamda bizlerle paylaştığınız içeriklerden oluşan kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 

·       Fiziksel mekan güvenliğinin temini için otele giriş çıkışlarda kimlik bilgileriniz alınmakta ve kamera kayıtları tutulmaktadır. Bu amaçlar için Ad Soyad, Görüntü Kaydı, Araç Plakası, giriş çıkış Tarih bilgilerinizi işlemekteyiz. 

·       Otele giriş çıkışlarda, otoparklarda ve ortak alanlarda güvenliğin sağlanması için kamera kayıtları ile görsel verilerinizi işlemekteyiz. Detaylı kamera aydınlatmamız için  web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

·       Hukuksal anlaşmazlıkların çözülmesi için Ad Soyad, Kimlik No/Pasaport No, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Milliyet, Medeni Hal, Seri No, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, Vergi No, Cinsiyet, Dava Dosyası, Din, Fatura, İrsaliye, Çek, Tahsilat ve Tediye Makbuzu, Slip, Muhasebe Kaydı, Firma Unvanı, Telefon, Adres, E-Posta, Fotoğraf, İmza, Kan Grubu, Taşınır, Taşınmaz Bilgilerinizi işlemekteyiz. 

·       İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için, Ad Soyad, Telefon, Whatsapp Fotoğraf, Whatsapp Kullanıcı adı bilgilerinizi işlemekteyiz. 

·       Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi için izniniz olması durumunda Ad Soyad, Sosyal Medya Kullanıcı Adı, Fotoğraf, Görüntü Kaydı, Video Kaydı, Telefon, Adres, E-Posta bilgilerinizi kullanmaktayız. 

·       Yasal zorunluluklar neden ile Otelimizde konaklayan müşterilerin Kimlik veya Pasaport bilgilerini polis ve jandarma ile paylaşmamız gerekmektedir. Otel internet ağını kullanmanız halinde İnternet üzerinde hangi zamanda hangi internet adreslerine ulaştığınız bilgilerini kaydetmeliyiz. Yasalar gereği belirli katalog suç tiplerine ilişkin yayınlar içeren sitelere erişimleri engellemek zorundayız. Bu nedenlerle Ad Soyad, Kimlik No/Pasaport No, Seri No, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Milliyet, Medeni Hal, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, Giriş Çıkış Tarihi, Acente, Harcama Bilgisi, Harcama Tutarı, İmza, internet aktivitesi, Kamera Kayıtları, Mac Adresi, IP Adresi, Erişim sağlanan internet IP adresi, Kullanıcı Adı, Oda No, Tarih, Saat, Telefon, E-Posta, bilgilerinizi işlemekteyiz. 

·       Yetkili kurum ve kuruşların yasal yollardan bilgi talep etmesi veya bizim bu bilgileri hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için paylaşmamız gerektiğinde Ad Soyad, Kimlik No/Pasaport No, Seri No, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Milliyet, Medeni Hal, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, Cinsiyet, Din ve Kan Grubu (Eski Kimlik fotokopinizden gelen), Fotoğraf, İmza, IP Adresi, MAC Adresi, Log Kayıtları, bilgilerinizi işlemekteyiz. 

KVKK m.4’te belirtilen genel ilkeler çerçevesinde ve m.5’te öngörülen işleme amaçları uyarınca işlenmektedir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

  

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, 

·       Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yurt içi ürün ve hizmet aldığımız yerler ve grup şirketlerimiz ile, elektronik ortamlarda bizle paylaştığınız ve sizinle paylaştığımız içerikler kullandığımız antivirüs, veri kaybı önleme ve tehdit algıla sistemleri analizi için yurt dışındaki Sonicwall, Trend Micro ve Mcafee şirketleri ile, 

·       Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi için Logo firması ile, 

·       İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için yurtdışı Whatsapp ile, 

·       Ürün ve hizmetlerimizin satışı, satın almış olduğunuz ürün ve hizmetlerin size eksiksiz olarak sunulması, taleplerinizin  karşılanması için rezervasyon yaptırdığını yurtiçi ve yurtdışı  Acente veya Tur Operatörü ve grup şirketlerimiz   ile, yurtiçi ve yurtdışı  Online Yorum Siteleri (Google, Booking, Tripadvisor, Foursquare, Hotels.com), Anlaşmalı Hastaneler ile, 

·       Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi için yurtdışı Sosyal Medya (Instagram, Facebook) ve Tüm Sosyal Medya Kullanıcıları ile, 

·       Yasal zorunluluklar ve yetkili kurum kuruluşlara bilgi vermemiz gerekliliği sebebiyle sektör birlikleri (TURSAB, ATSO, TUROB, TUROFED), Adli Merciler, GİB, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Kolluk Kuvvetleri ile paylaşmaktayız. 

Kişisel veri aktarımları KVKK’da öngörülen işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesine uygun olarak gerçekleştirilmektedir ve Şirketimizce kişisel verilerinize yetkisiz ve/veya hukuka aykırı olarak erişilmemesi için gerekli idari ve teknik tedbirler uygulanmaktadır. 

  

5. HAKLARINIZ 

KVKK ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aşağıdaki hususlarda başvuruda bulunma hakkı tanınmıştır. Başvuru sahipleri: 

a.     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b.     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c.     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e.     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

f.      7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

g.     (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

h.     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i.       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahiptir. 

  

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki haklarınız kapsamında başvurularınızı şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini veya kurumsal e-posta adresinizi kullanarak [email protected]/[email protected] adresine veya yazılı olarak Saray Mah.Alaaddinoğlu sok.Zamanoğlu Apt.1/4 / Antalya adresine iletebilirsiniz. 

  

Yapılacak olan başvuruda; (i) ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, (ii) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, (iii) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, (iv) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve (v) talep konusunun bulunması kanunen zorunludur. 

KVKK’nın 10. Maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğü uyarınca Şirketimiz tarafından bilgilendirildiğinizi ve metinde belirtilen hususları anladığınızı kabul etmektesiniz.